Încă de la înființarea sa Grupul Gallus acordă o atenție deosebită privind siguranța produselor. De aceea deține propriul său laborator de verificare, garantând și cu aceasta calitatea produselor pentru partenerii de afaceri, precum și conformitatea cu cerințele legale privind sănătatea animalelor în etapa de integrare de la producerea furajelor, creșterea păsărilor și până la producția primară, reproducția și întreținerea acestora.

Laboratorul efectuează în primul rând serviciile necesare filialelor aparținând grupului de societăți Gallus. Cele mai multe dintre sarcini sunt planificate și înregistrate în programe de lucru, iar o mică parte dintre ele apar între timp sub forma unor consultații la cerere. În plus laboratorul nostru acceptă sarcini și de la clienți externi la cerere.

Analize acreditate

Scopul nostru este ca în domeniul de activitate al laboratorului nostru, analizele acreditate să aibă  un standard ridicat, să fie adecvate practicii profesionale, pentru a oferi servicii de maximă eficiență la cerințele clientului. În acest scop laboratorul nostru ia parte permanent la studiul de colaborare privind zonele de testare acreditate, corespunzătoare catenei alimentare căreia trimite produse și participă la studii comparative între laboratoare. În plus – față de controalele efectuate de către terți – laboratorul face verificări de competență internă lunare.

Istoria Laboratorului

Laboratorul și-a început activitatea în 11 mai 1999 în cadrul Gallus SRL, ca laborator sanitar veterinar a societății, sub conducerea medicului veterinar șef și a unui laborant principal. În paralel cu dezvoltarea dinamică a societății Gallus SRL s-a dezvoltat și Laboratorul. De aceea, în iulie 2008 Oficiul pentru Agricultură, Centrul pentru Alimentație și Direcția de Siguranță Alimentară a desemnat laboratorul pentru a efectua studii referitoare la protecția împotriva salmonelozei.

Din a doua parte a anului 2009 – datorită îmbunătățirilor materiale semnificative – evoluției personalului, precum și sistemului de management al calității – laboratorul și-a continuat activitatea și ca serviciu public veterinar.

Începând cu 9 decembrie 2009 Consiliul Național de Acreditare a recunoscut sistemul de management al calității, acordând statutul de laborator acreditat cu numărul NAT-1-1618/2009.

Pe baza experienței obținute la testele de laborator pentru detectarea speciilor de Salmonella și a avizelor existente – în 12 aprilie 2010 – a fost desemnat de Oficiul pentru Agricultură, Centrul pentru Alimentație și Direcția de Siguranță Alimentară să efectueze și identificarea salmonelozei de grupa „O”, astfel, analizele legate de prevenirea Salmonelozei la păsările de curte au devenit executabile în întregime.

Laboratorul de Microbiologie de la Grupul de societăți Gallus funcționează în următoarele domenii:

  • Probele veterinare și de mediu ale fazei de producție primară privind creșterea păsărilor de curte și întreținerea acestora: așternut, fecale, tampon tip ciorap, containere de transport materiale, pulberi, diferite tipuri de tampoane, carcase de pasăre de o zi, mostre de ouă clocite pentru testarea prezenței de salmonela.
  • Mostre de analiză microbiologică a alimentelor și mostre tehnologice de producție și sanitare de igienă.
  • Mostre de piele de la gâtul carcasei de pui, pentru testarea prezenței de Salmonella sp.
  • Nutrețuri, materii prime pentru furaje în vederea testării prezenței de Salmonella sp.
Laboratorul – ca laborator acreditat de analize – asigură la cererea clienților săi faptul că investigațiile efectuate de laborator sunt conforme cerințelor sistemului de management acreditate.
La cererea partenerilor, în baza unei programări prealabile, cu permisiunea șefului de laborator – acompaniați corespunzător și cu respectarea prevederilor în materie de incendii și în caz de accidente – aceștia pot intra în laborator și pot urmări analizele și testele efectuate pe propriile mostre, pot să se uite în documentele privind analizele cerute de ei și pot verifica înregistrările făcute, astfel încât să se evite încălcarea confidențialității restului de cumpărători.
Pentru cumpărătorii noștri facem posibilă cunoașterea sistemului de management al calității aplicat de laborator prin accesul la răsfoirea Manualului de Management al Calității.
Vizitarea Laboratorului după o programare prestabilită.
De Luni – până Vineri 0:00 – 24:00
Sâmbătă – Duminică: după o programare prestabilită
(Probele de laborator trimise prin poștă – sunt primite în măsura în care nu se deteriorează calitatea probei pentru testare.)
În cazul în care doriți să apelați la serviciile noastre, vă rugăm să completați
Formularul de comandă.
 

Prețurile analizelor Laboratorului de Microbiologie de la Gallus Incubator și Crescătorie de păsări de curte SRL
(prețurile noastre nu conțin TVA)
Furaje, materii de bază pentru furaje
Analiza depistarea tipurilor de Salmonella
Metoda de îmbogățire
Identificarea analizei MSZ EN ISO 6579:2006
Prețul analizei (acreditate) 3 000 Ft
Prețul analizei (neacreditate) 2 700 Ft
Probele de mediu și sanitar veterinare privind Creșterea păsărilor de curte și întreținerea lor în etapa primară de producție
Analiza Depistarea tipurilor de Salmonella
Metoda de îmbogățire
Identificarea analizei MSZ EN ISO 6579:2002/A1:2007
Prețul analizei (acreditate) 3 000 Ft
Prețul analizei (neacreditate) 2 700 Ft
Probele de igienă privind tehnologia de fabricație și probele de igienă privind mediul industriei alimentare
Analiza Depistarea numărului de microorganisme
Metoda numărării coloniilor la 30°C
Identificarea analizei MSZ EN ISO 4833-1:2014
Prețul analizei (acreditate) 1 760 Ft
Prețul analizei (neacreditate) 1 360 Ft
Analiza Depistarea tipurilor de Salmonella
Metoda de îmbogățire
Identificarea analizei MSZ EN ISO 6579:2006
Prețul analizei (acreditate) 3 000 Ft
Prețul analizei (neacreditate) 2 700 Ft
Analiza Depistarea tipurilor de enterobacterii și numărarea lor
Metoda numărării coloniilor
Identificarea analizei MSZ ISO 21528-2:2007
Prețul analizei (acreditate) 2 160 Ft
Prețul analizei (neacreditate) 1 680 Ft
Cultura de salmonela
Analiza Tipizarea grupurilor de Salmonella ”0”
Identificarea analizei GML-1*
Prețul analizei 2 500 Ft
Analiza stocurilor conform Decretului FVM nr. 180 din 29.12.2009**
Analiza depistarea tipurilor de Salmonella
metoda de îmbogățire
Identificarea analizei MSZ EN ISO 6579:2002/A1:2007
Prețul analizei 6 300 Ft
O examinare înseamnă o analiză a unui eșantion/materie colectată.
Animal de o zi: examinarea a 5 animale = o probă (Decretul nr. 148 din 8.12.2007, cu modificările ulterioare, anexa nr. 1)
Analiza Izolarea tulpinilor de Salmonella din stocul de carne de pasăre Broiler

Metoda de filtrare

Identificarea analizei GML-1*
Prețul analizei 3 500 Ft
(Decretul nr. 148 din 8.12.2007, cu modificările ulterioare, anexa nr. 1)
* Numărul de înregistrare al Deciziei de desemnare MgSzHKeETbl: 02.4/01012/0002/2010.
** Numărul de înregistrare al Deciziei de desemnare MgSzHKeETbl: 02.4/002116/003/2008; NAT laborator de analize: Intrare: NAT-1-1618 / 2013

Chestionar pentru evaluarea satisfacției cumpărătorilor

Oferirea datelor de contact este benevolă, datele personale privind cumpărătorul nu sunt obligatorii.. Informațiile obținute din completarea chestionarului vor fi folosite doar pentru dezvoltarea unui sistem de gestionare a calității în laboratorul microbiologic.

[contact-form-7 404 "Negăsită"]