Grupul Gallus în 2015 și-a creat separat un centru independent de securitate. Centrul de securitate a fost echipat cu instrumentele cele mai inovatoare, cu dispozitive de siguranță în conformitate cu cerințele de astăzi, care funcționează 24 de ore pe zi în fiecare zi a anului. Semnalele echipamentelor de siguranță de la filialele noastre, a celor de alarmă care vin spre centrul de securitate, sunt analizate de specialiști de la centrul de securitate, care evaluează datele, iar dacă este cazul procedează la intervenții imediate.
În 2006 s-a implementat un sistem de securitate cloud, care monitorizează închiderea grajdurilor de păsări și temperatura curentă în hale. Alarma se pornește și în cazul în care ar exista o întrerupere de curent în sistem, valorile curente măsurate sunt salvate online, pot fi imediat verificate și, dacă este necesar, pot fi și salvate. Scopul îmbunătățirilor continue, este ca prin monitorizarea datelor și evaluarea lor să creștem mediul calitativ în hambarele de păsări de curte, ceea ce va duce și la creșterea calității produselor noastre, astfel vom putea oferi un înalt nivel calitativ partenerilor noștri de afaceri și viitorilor cumpărători cu ajutorul celor mai moderne mijloace tehnice de securitate.

De asemenea, și partenerii implicați în integrare pot face uz de securitatea serviciilor noastre ca sistemul de camere video, gestionarea de la distanță, și sistemul de monitorizare tip cloud. Dacă sunteți interesat de această oportunitate, vă rugăm să contactați Managerul nostru de securitate!

Toate filialele noastre sunt monitorizate de camere video 24 de ore pe zi. Există 18 obiective, printr-un total de 186 de camere care pot fi observate prin video în direct, în timp real de către personalul centrului de securitate.

Centrul de securitate printre altele este dotat și cu un sistem de urmărire GPS a vehiculelor, care deține mișcarea camioanelor sub control, și astfel putem urmări și mișcarea mărfurilor în tranzit.

Printre sarcinile personalului de securitate se numără și observarea în timp real, prevenirea daunelor și îndeplinirea sarcinilor de detecție, notarea semnalizărilor primite de sistemele de securitate, recunoaștere, evaluare, raportarea incidentelor, pregătirea declarațiilor, evaluarea și punerea în aplicare a sarcinilor administrative.

Gestionarea datelor personale NAIH (Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea de Informare) are loc conform prevederilor legale. Datele recuperate din sistem și datele prelucrate sunt transmise la diferite departamente ale grupului Gallus, ceea ce le face mai sigure și fiabile, urmărirea productivității și disponibilitatea fișierului dând posibilitatea revenirii pentru un control.

În 2016 a făcut din nou o investiție foarte mare pentru dezvoltarea tehnologiei privind sistemul tehnologic de securitate. A implementat un sistem de securitate tip cloud. Sistemul M2M de monitorizare de la distanță furnizat de companiile Vodafone Cubilog completează activitatea Centrului de siguranță Gallus grup. Datorită datelor care sosesc prin sistemul de securitate pe cloud a devenit posibil în timp real monitorizarea și urmărirea grajdurilor de păsări dacă sunt închise, temperatura curentă a spațiilor și căderile de tensiune. Rezultatele măsurătorilor curente sunt monitorizate într-o interfață online și datele salvate în sistem sunt disponibile pentru o perioadă de un an.

Prin urmare esența sistemului complet de securitate construit de grupul Gallus este siguranța, economia și o calitate mai bună, dar care să poată asigura o sursă de venit și pe termen lung grupului. Compania ar dori să asigure și partenerilor de afaceri integratari în stabilirea viitorului model de afaceri, posibilitatea unor servicii tehnice de securitate cum ar fi joncțiunea la centrul de securitate, introducerea sistemului de camere și a stației de monitorizare, precum și implementarea unui sistem de monitorizare tip cloud. Creșterea încrederii la partenerii de afaceri și conformitatea continuă cu reglementările în materie duce la eliminarea riscurilor de securitate pentru companie și sporește cunoașterea și dezvoltarea sistemului și a rezultatelor în producția produselor de calitate superioară.