A gyümölcsöző együttműködés je­gyében hívta integrációs partner­találkozóra üzlettársait a 25 éves Gallus Kft. és a 15 éves Taravis Kft. a Szarvaskői vár alatti kis Bakany­szólt településre, Döbröntére.

A bevezetőben említett negyedszá­zad és másfél évtized miatt ezút­tal kicsit évfordulós találkozó lett, vagy ahogy Szabó István igazgató fogalmazott, jelentős megállópont. Ő maga sem gondolta volna annak idején, hogy a bakonypölöskei te­lepből mára a naposcsibe-keltetést tekintve piacvezetővé válnak Ma­gyarországon, de azok lettek. Az idén is 10 százalékos növekedés mellett 57 millió naposcsibét állí­tottak elő, s már most 70 milliós szerződéses állománnyal rendel­keznek a jövő esztendőre. Ugyanezt mondhatta el a feldolgozás kapcsán is, amibe ezelőtt tizenöt esztendő­vel, zöldmezős beruházásként vág­tak bele. A vágott súlyt illetően az idén 20 százalékos volt a növeke­dés. S hogy lehet csinálni, és lehet jól csinálni, azt azzal is érzékeltette, hogy lényegében ezen időszak alatt a Dunántúl öt nagy baromfi-feldol­gozója zárta be a kapuit. A Gallus, Taravis csoport együttes árbevétele 24-25 milliárd forint lesz ebben az esztendőben.

Mindez az integrációs part­nerek nélkül nem érne semmit, hangsúlyozta Szabó István, majd hozzátette, hogy a partnerek között a legfontosabb tényező a bizalom. Erre világítanak rá egyes nyugati felmérések eredményei is, melyek szerint a magyar gazdaság legnagyobb hátránya éppen a bizalmat­lanság. Előadása végén a versenyre, az azt befolyásoló tényezőkre tért ki, kezdve például attól, milyen nehéz elfogadtatni a dolgozókkal, hogy műkörömmel, műszempillával és mobiltelefonnal nem lehet a vá­góvonalhoz ülni. Innen jutott el odáig, hogy merre halad a világ mezőgazdasága. Ma már az USA egyes részein a talaj felső egy mé­terét szinte négyzetméterenként át­világítva állapítják meg annak ösz­szetételét, majd ennek megfelelően juttatják ki a hiányzó, de szükséges tápanyagokat. Japánban pedig sok helyen teljesen automata gépekkel, ember nélkül vetnek. A Gallus a nemzetközi versenyben is megáll­ja a helyét. Erre példaként az egy szülőpárra vetített keltetőtojás- és naposcsibe-kibocsátást említette, melyeket tekintve az uniós élme­zőnyben vannak.

A forgószínpadszerűen rendezett előadások egyikén dr. Kisari Gábor, a Zoetis Hungary Kft. technikai szaktanácsadója a fertőző bronchi­tis (IS) és az ellene való védekezés lehetőségeiről beszélt. Külön is ki­tért a jelenleg a leggyakrabban elő­forduló QX vírustörzsre, mely meg­jelenésekor az addig alkalmazott vakcinázási programok ellenére is jelentős károkat okozott a barom­fitartásban. A betegség megfelelő diagnózisához, különösképpen az azt előidéző konkrét vírustörzs meghatározásához légcső-, illet­ve kloáka-tamponminták PCR-es vizsgálatával a cég torcé-i (Francia­ország) laborján keresztül nyújt se­gítséget a baromfitartók számára. Mivel az alkalmazott vakcinázási programok csak részleges védelmet adtak a QX törzs ellen — jelentős profitkiesést okozva a termelőknek —, mindenképpen szükségesnek lát­szott egy homológ (QX törzset tar­talmazó) vakcina kifejlesztése. Így jött létre a Poulvac IB QX, mely a Poulvac IB Primerrel napos kor­ban történő előimmunizálásával kombinálva különösen széles körű védelmet ad az ismert variáns tör­zsekkel szemben. A partnertalálkozón a Tolnagro Kft. is lehetőséget kapott a bemu­tatkozásra. Kissné Csányi Klára, a haszonállat-üzletág vezetője beve­zetésként a teljesen magyar családi tulajdonban álló, húszéves céget mutatta be, végigvéve az állatgyó­gyászati nagykereskedelemben va­ló piacvezetővé válás egyes állomá­sait. Ma már nemcsak a külföldi és hazai beszállítók termékeit forgal­mazzák, hanem saját termékek fej­lesztésével, gyártásával is foglalkoz­nak. Bemutatta a saját márkanevű, folyékony takarmánykiegészítőket, a Max termékcsaládot, amelyek a vitamin-, az ásványianyag- és az aminosavpótlást szolgálják, a máj­működést erősítik. A természetes megoldásokról szólt dr. Jakab Gábor, az osztrák Biomin magyar vállalkozásának igazgató­ja. Mi legyen az antibiotikumok helyett? — tette fel a kérdést. Mint fogalmazott, csodaszer nincs. S bár az nincs, azért négy, más-más területen ható, de egymás hatását kiegészítő terméket ő is a jelenlé­vők figyelmébe ajánlott. Úgy véli, ezekkel természetes módon kezel­hetők a jelenlegi és jövőbeni takar­mányozási kihívások.

A partnertalálkozó utolsó előadá­sában Agócs Gábor (Gallus Kft.), Kalifai Zoltán (Vodafone Magyaror­szág Zrt.) és Szigetlaki Zsolt (Cubilog Kft.) a három társaság együttmű­ködésében született távfelügyeleti és biztonsági rendszert mutatták be.

A szakmai program zárásaként Szabó István és Szabó Ákos ügyvezető igazgató az Év Intergárciós termelője díjakat adott át. Az elismerésben az Őrségi Broiler Kft., a Best Broiler Kft., a Gallitét Kft., Verebi Imre, az Agro-Csirke Kft, a Tápi-Csipogó Kft., a Vasvári Broiler Farm Kft., a Tikfarm Kft. és posztumusz a közelmúltban elhúnyt Szigeti László részesült.

A partnertalálkozón vette át Szabó István a Business Superbrands díjat, melyet most megszakítás nélkül negyedszer nyert el a Gallus Kft.

Forrás: BAROMFIÁGAZAT, 16. évfolyam, 2016/4