U inkubatorima u Devečeru i Babolni imamo trenutno mogućnost za valjenje oko 90 milijuna jaja. Pogon inkubatora jednodnevnih pilića u Devečeru moderniziran je godine 2011. sredstvima Europske unije, ugrađivanjem najnovije tehnologije valjenja. Zahvaljujući tome možemo reći da smo stavili u pogon najveći i najmoderniji inkubator brojlera u Mađarskoj.

0
milijuna jaja za valjenje godišnje

Svake godine obavljamo valjenje 75 milijuna jednodnevnih pilića za sopstvene potrebe, međutim u zavisnosti trenutnih kapaciteta nudimo i mogućnost uslužnog valjenja.

Inkubatori su nam opremljeni suvremenom tehnologijom, uslužno valjenje se izvodi na visokoj profesionalnoj, tehnološkoj i higijenskoj razini, spremni smo da naručiocu isporučimo zdrave jednodnevne piliće. U tom procesu posebna se pažnja posvećuje osiguravanju optimalne temperature, odgovarajuće vlage zraka i potrebnoj ventilaciji za postizanje najpovoljnijeg ishoda leženja. Uređaji su nam potpuno automatizirani, sa računarskim upravljanjem, tako da smo u stanju da osiguramo izjednačene uvjete, uvjek odgovarajuće aktuelnoj fazi valjenja. U oba pogona upotrebljavamo aparat za vakcinaciju in ovo, što znači da smo spremni da isporučujemo našim kupcima i partnerima peradi koje su zaštićene od opasnosti aktuelne epidemiološke situacije.

Svaka faza procesa inkubacije se planira i provodi u skladu s uvjetima iz Zakona o zaštiti životinja, osiguravajući i na taj način pouzdanu i kvalitetnu proizvodnju.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili želite koristiti naše usluge za izlijeganje brojlera, molimo Vas obratite se našem suradniku.