Grupa Gallus je 2015. godine osnovao zaseban, neovisan sigurnosni centar. Centar je opremljen sa modernim, inovativnim sigurnosnim uređajima, koji u svemu odgovaraju zahtjevima današnjice, a stoje na raspolaganju 24 sata svakog dana u godini. Signale i alarmne poruke sigurnosnih uređaja analiziraju i vrednuju specijalno obučeni zaposlenici centra, i ako je potrebno, poduzimaju odmah odgovarajuće radnje. Godine 2016 uveden je sigurnosni sustav na bazi oblaka, koji provjerava da li su staje peradi propisno zatvorene, vlada li odgovarajuća temperatura u prostorijama. Alarmni sustav se javlja i u slučaju nestanka struje, a rezultati mjerenja se mogu odmah provjeriti na internetu, i po potrebi spremiti na računar.
Cilj kontinuiranog razvoja je, da monitorizacijom i vrijednovanjem podataka poboljšamo kvalitetu uvjeta u staji, pri čemu se diže i kvaliteta naših proizvoda, tako da i pomoću najmodernijih uređaja sigurnosne tehnike možemo zajamčiti našim sadašnjim i budućim partnerima i klijentima odlične produkte.

Partneri u integraciji mogu također koristiti naše sigurnosne usluge, sustav kamera, daljinsko upravljanje i sustav monitringa u oblaku. Ukoliko ste zainteresirani za ovu mogućnost, obratite se šefu sigurnosnog centra!

Svi naši objekti su nadzirani video kamerama 24 sata dnevno. Trenutno imamo 18 objekata, sa ukupno 186 kamera preko kojih osoblje centra posmatra teren uživo, u realnom vremenu.

Centar za sigurnost raspolaže i sa GPS sustavom za praćenje kretanja naših vozila, a možemo pratiti i kretanje robe u tranzitu. Zadaci osoblja centra uključuju nadzor u stvarnom vremenu, otkrivanje, provođenje potrebnih akcija za sprječavanje gubitka, prijem signala sigurnosnih uređaja, procjena istih, izvješćavanje o događajima, pripremanje iskaza, vršenje administrativnih i ocjenjivačkih poslova.

Rukovanje podacima se izvodi u skladu sa propisima Državne uprave za zaštitu podataka i slobodu informacija. Podatke dobivene iz sustava osoblje centra prosleđuje različitim odjelima grupe Gallus, usled čega proizvodnja postaje još sigurnija, praćenje produktivnosti još lakša, a postoji mogućnost i naknadne kontrole.

Godine 2016. grupa Gallus provodi novi tehnološki razvoj u svom sigurnosnom sustavu, koji se može smatrati i prekretnicom. Izgrađen je sustav sigurnosti u oblaku za daljinski nadzor. Sustav M2M za daljinski monitoring firmi Vodafone i Cubilog nadopunjuje rad Sigurnosnog centra grupe Gallus. Zahvaljujući podacima iz sigurnosnog sustava u oblaku, postalo je moguće provjeriti u realnom vremenu da li su staje peradi zatvorene, kolika je trenutna temperatura u prostoriji, i reagovati u slučaju nestanaka struje. Trenutni rezultati mjerenja se prate online, a podaci spremljeni u sustavu su dostupni do jedne godine.

Suština kompletnog sigurnosno-tehničkog sustava izgrađenog u tvrtki jeste u bezbjednosti, uštedi i povećanoj kvaliteti, međutim u perspektivi može se očekivati da postane i novi izvor prihoda. Tvrtka bi željela da u budućem poslovnom modelu stvori mogućnost svojim integracijskim partnerima da koriste njene usluge u osnivanju vlasitite službe sigurnosti. Podrazumevajući priključivanje sigurnosnom centru, uvođenje sustava kamera i daljinskog nadzora, kao i implementaciju sustava za praćenje u oblaku. Za našu tvrtku povećanje sigurnosti kod partnera i stalna usklađenost s propisima u proizvodnji znači uklanjanje sigurnosnih rizika, a sposobnosti i razvojna razina sustava rezultiraju proizvodnju još kvalitetnijih produkta.