Kako do nas?

Gallus d.o.o.

8460 Devecser, Levente telep 1.

Tel.: +36 88 224 118

Mobil: +36 70 378 7380

Fax: +36 88 224 066

Web: www.gallus.hu

Taravis d.o.o.

9600 Sárvár

Rábasömjéni út 129.

Tel.: +36 95 520 416

Fax: +36 95 520 414

Email: titkarsag@taravis.hu

Web: www.gallus.hu

Sjedišta grupe Gallus

Imamo13 lokacija gdje se provodi proizvodnja i miješanje stočne hrane, uzgajanje rasplodnih roditelja, inkubacija rasplodnih jaja, klanje uzgajanih brojlera, prerada njihovog mesa, pakiranje gotovih proizvoda i prodaja.

Akolszállás

Akolszállás

Bakonypölöske

Bakonypölöske

Devecser

Devecser

Sárvár

Sárvár

Stručni savjetnici

Stručni savjetnici za brojlere

Ádám Bakonyi

Stručni savjetnik za brojlere

Tel.: +36 70 938 8736

Email: bakonyi.adam@taravis.hu

Balázs Gyimóthy

Stručni savjetnik za brojlere

Tel.: +36 70 933 7921

Email: gyimothy.balazs@gallus.hu

Uslužno valjenje

Kornél Humpók

Grupa Gallus, direktor pogona inkubatora

Tel.: +36 20 599 7430

Email:    humpok.kornel@gallus.hu

Laboratorij

dr. Mária Tóth

Gallus d.o.o.,
šefica laboratorija

Tel.: +36 70 382 8833

Email:            toth.maria@gallus.hu

Sigurnosni centar

Gábor Agócs

Grupa Gallus, šef sigurnosne službe

Tel.: +36 70 933 7920

Email:         agocs.gabor@gallus.hu

Stočne hrane

Szilárd Keresztes

Gallus d.o.o., direktor pogona za mješavine

Tel.: +36 20 262 5610

Email: keresztes.szilard@gallus.hu

Odjel trgovine

Péter Jászvári

Taravis d.o.o. direktor odjela za trgovinu i marketing

Tel.: +36 30 929 5282

Email: jaszvari.peter@taravis.hu