Grupa Gallus od svog osnivanja pridaje veliku važnost sigurnosti proizvoda. U okviru toga održava vlastiti laboratorij, čime jamči kvalitetu proizvoda za svoje klijente i partnere, istovremeno potvrđuje činjenicu da se u svemu pridržava veterinarskim i zakonskim propisima, počev od proizvodnje stočne hrane do primarne faze uzgoja i držanja peradi.

Laboratorij prvenstveno obavlja poslove vezane za vlastite farme. Programi te djelatnosti su uglavnom planirani i evidentirani, dok se manji dio sastoji od zadataka, koji proizlaze iz potreba nastalih u međuvremenu. Pored toga laboratorij prihvaća narudžbe i od vanjskih kupaca.

Akreditirana ispitivanja

Naš cilj je da se na području djelovanja laboratorija akreditirana ispitivanja odvijaju kvalitetno, u skladu sa profesionalnom praksom, kako bismo u najvećoj mjeri zadovoljili potrebe naših kupaca.
Laboratorij redovito sudjeluje na sustavnim ispitivanjima prehrambenog lanca, kako i na usporednim testovim između laboratorija na području svojih akreditacija. Pored ovih vanjskih provjera organiziramo i vlastite, unutarnje mjesečne provjere stručnosti.

Povijest laboratorija

Laboratorij je počeo sa radom 11-og svibnja 1999, kao gospodarski veterinarski laboratorij grupe Gallus, pod vodstvom glavnog veterinara gazdinstva, sa jednim laborantom. Paralelno sa dinamičnim razvojem tvrtke razvio se i laboratorij. Kao rezultat toga, u srpnju 2008. godine nadliježni organi ga imenuju za provođenje istraživanja vezanih za zaštitu od Salmonelle .
Od druge polovice 2009. godine – nakon značajnog materijalnog i kadrovskog razvoja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom, – nastavlja djelovati kao javni veterinarski uslužni laboratorij. Sustav upravljanja kvalitetom usvaja Nacionalni akreditacijski odbor od 9-og prosinca 2009 g. dodjelom statusa akreditiranog ispitnog laboratorija, pod brojem NAT-1-1618 / 2009.
Laboratorij je, na temelju postignutih vještina u laboratorijskim pokusima za otkrivanje vrsta Salmonelle i na temelju postojećih dozvola, odrijeđen 12. travnja 2010 godine da izvrši serotipizaciju Salmonelle „O”, čime je omogućeno da vrši kompletna ispitivanja po pitanju zaštite peradi od Salmonelle.

Mikrobiološki laboratorij tvrtke Gallus d.o.o. vrši djelatnosti na sljedećim područjima:

  • ispitivanja veterinarskih i okolišnih uzoraka o prisutnosti Salmonelle sp. u fazi primarnog uzgoja i držanja peradi: leglo, izmet, tamponi čarape i čizme, materijal postave transportnih kutija, prah, tamponi, organi jednodnevnih pilića, pokvarena jaja itd. gálata
  • mikrobiološka analiza higijenskih uzoraka (tampona) iz okoliša prehrambene industrije i proizvodne tehnologije
  • ispitivanja teksture kože brojlera o prisutnosti Salmonelle sp.
  • ispitivanja stočne hrane i sirovina stočne hrane o prisutnosti Salmonelle sp.
Laboratorij – kao akreditirani ispitni laboratorij – omogućuje svojim kupcima da, na njihov zahtjev, provjere da li se ispitivanja njihovih uzoraka izvodi po propisima akreditiranog upravnog sustava. Stranci naručitelju se, nakon dogovora oko termina, sa dozvolom šefa laboratorija i sa odgovarajućom pratnjom, omogućuje ulazak u laboratorij, gdje može, sukladno važećim propisima o zaštiti na radu i protivpožarnim mjerama, da prati radove na svojim uzorcima, da dobije uvid u odgovarajuću dokumentaciju i bjeleške, na način koji ne ugrožava poverljivost ostalih kupaca.

Kupci imaju priliku da uvidom u Priručnik upravljanja kvalitetom upoznaju sustav kojim se rukovodimo po pitanju kvalitete.

U vezi prijethodnog dogovora oko termina Vaše posjete laboratoriju prijavite se ovdje.

Od ponedeljka do petka – 0:00-24:00
Subotom i nedjeljom: po prijethodnom dogovoru
(Laboratorij prima uzorke i poštanskim putem, ukoliko kvalitet istih omogućuje ispitivanje.)
Ukoliko želite naručiti naše usluge, molimo Vas ispunite Obrazac za narudžbu.
Cijene ispitivanja Mikrobiološkog laboratorija tvrtke Gallus:
(cijene ne uključuju PDV)
Stočne hrane i sirovine stočne hrane
Ispitivanje Detekcija vrste Salmonelle
Metoda obogaćivanja
Šifra ispitivanja MSZ EN ISO 6579:2006
Cijena ispitivanja (akreditirano) 3 000 HUF
Cijena ispitivanja (bez akreditacije) 2 700 HUF
Uzorci u vezi zdravlja životinja i okoliša u primarnom periodu uzgoja i držanja peradi.
Ispitivanje Detekcija vrste Salmonelle
Metoda obogaćivanja
Šifra ispitivanja MSZ EN ISO 6579:2002/A1:2007
Cijena ispitivanja (akreditirano) 3 000 HUF
Cijena ispitivanja (bez akreditacije) 2 700 HUF
Sanitarni i higijenski uzorci okoliša i tehnologije proizvodnje hrane
Ispitivanje Broj mikroorganizama
Direktnom metodom na 30°C
Šifra ispitivanja MSZ EN ISO 4833-1:2014
Cijena ispitivanja (akreditirano) 1 760 HUF
Cijena ispitivanja (bez akreditacije) 1 360 HUF
Ispitivanje Detekcija vrste Salmonelle
Metoda obogaćivanja
Šifra ispitivanja MSZ EN ISO 6579:2006
Cijena ispitivanja (akreditirano) 3 000 HUF
Cijena ispitivanja (bez akreditacije) 2 700 HUF
Ispitivanje Otkrivanje i brojanje enterobakterija
Direktnom metodom
Šifra ispitivanja MSZ ISO 21528-2:2007
Cijena ispitivanja (akreditirano) 2 160 HUF
Cijena ispitivanja (bez akreditacije) 1 680 HUF
Kultura Salmonelle
Ispitivanje Serotipizacija Salmonelle „O”
Šifra ispitivanja GML-1*
Cijena ispitivanja 2 500 HUF
Ispitivanja po uredbi Ministarstva poljoprivrede 180/2009.**
Ispitivanje Detekcija vrste Salmonelle
Metoda obogaćivanja
Šifra ispitivanja MSZ EN ISO 6579:2002/A1:2007
Cijena ispitivanja 6 300 HUF
Pod ispitivanjem se podrazumeva pretraga jednog uzorka/kolekcije uzorka
Jednodnevna perad: ispitivanje 5 životinja = jedan uzorak (uredba Ministarstva poljoprivrede)
Ispitivanje Serogrupa Salmonelle izolirane iz brojlera
Šifra ispitivanja GML-1*
Cijena ispitivanja 3 500 HUF
(uredba Ministarstva poljoprivrede)
* Registarski broj odluke Direkcije za bezbjednost ljudske i živinske hrane: 02.4/01012/0002/2010.
** Registarski broj odluke Direkcije za bezbjednost ljudske i živinske hrane: 02.4/002116/003/2008.; registracija ispitnog laboratorija pri Nacionalnom akreditacijskom odboru: NAT-1-1618/2013

Upitnik za mjerenje zadovoljstva korisnika

Podaci se upisuju dobrovoljno, unošenje podataka o kupcu nije obavezno. Informacije iz ispunjenog upitnika koristimo isključivo za razvoj sustava upravljanja kvalitetom u mikrobiološkom laboratoriju.[contact-form-7 404 "Not Found"]